účetnictví účetnictví dph daňové poradenství servis vnitřní audit bankovní sféra statistické údaje

ATEC EKO spol. s.r.o.
Bronislav Svoboda ing.
daňový poradce 3002
Havlíčkova 393
Židlochovice 667 01

Bankovní sféra

Nabízíme zde zákazníkům služby, které jim pomohou získat finanční prostředky ale nejen ty.

Bankovní úvěr

Zpracování podkladů pro dosažení bankovního úvěru, které se skládá z vypracování podnikatelského záměru a vyplnění odpovídajících finančních tabulek.

Zde je důležité aby zákazník měl zpracované účetnictví v požadované podobě. V daňové evidenci vedený daňový deník do požadovaného data, knihy pohledávek a závazků, knihy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a skladovou inventuru.

V podvojném účetnictví musí být řádně zaúčtovány všechny případy, které se týkají daného období. Částečnou nebo konečnou uzávěrku účetnictví jako podklad pro žádost o úvěr. Podnikatelský záměr pro období, kterého se úvěr týká.

Zpracování podkladů pro leasingovou společnost

Podklady pro leasingové společnosti jsou srovnatelné jako pro banky, a proto zde platí výše popsané zásady.

Předpokládané ceny:

Ceny jsou určeny podle náročnosti a rozsahu zadání. Nejjednodušší případy jsou účtovány od 3.000,-Kč.

dialog