účetnictví účetnictví dph daňové poradenství servis vnitřní audit bankovní sféra statistické údaje

ATEC EKO spol. s.r.o.
Bronislav Svoboda ing.
daňový poradce 3002
Havlíčkova 393
Židlochovice 667 01

Daňové poradenství

Společnost ATEC EKO, spol. s.r.o. má zapsané daňové poradenství na výpisu v Obchodním rejstříku firem a zajišťuje ji daňový poradce Svoboda Bronislav Ing. s registrací u KDP ČR pod ev.č. 3002.

Společnost je pojištěna na daňové poradenství u pojišťovny KOOPERATIVA a.s., daňový poradce je pojištěn samostaně.

Služby pro zákazníky jsou rozděleny do dvou základních skupin:

  1. bez zastoupení daňového poradce

  2. se zastoupením daňového poradce

ad a) je uzavřeno se všemi zákazníky a to zdůvodu vyplnění daňových přiznání.
ad b) zákazník zplnomocňuje daňového poradce k určitým nebo ke všem úkonům týkajících se daní nebo zastupování před státními organizacemi

Nabízíme zpracování daňových přiznání a hlášení:

  • daň z příjmů fyzických a právnických osob

  • daň z přidané hodnoty (DPH)

  • daň silniční

  • daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, z dědictví

  • roční vyúčtování pracovníků

Zastupujeme společnosti a podnikatele při kontrolách a jednáních na finančních úřadech dle požadavků klienta.

Předpokládané ceny:

  • hodinová cena 700,-Kč/hodinu

  • pro zastupování minimální cena 2000,-Kč/měsíčně

Kvalita a odbornost zpracování jsou samozřejmostí, více jak 10-ti letá zkušenost z vedení agend a zastupování firem s úřady, to jsou nesporné přednosti které nabízíme a to vše za ceny naprosto bezkonkurenční vzhledem k nabízeným službám a zárukám.

Nebojíme se jakékoliv vzdálenosti sídla vaší firmy a vaše problémy vyřešíme komplexně se všemi možnými návaznostmi.

dialog