účetnictví účetnictví dph daňové poradenství servis vnitřní audit bankovní sféra statistické údaje

ATEC EKO spol. s.r.o.
Bronislav Svoboda ing.
daňový poradce 3002
Havlíčkova 393
Židlochovice 667 01

Vnitřní audit

Vnitřní neboli interní audit si zákazník objednává v případech, kdy má pochybnosti o událostech v oblasti (v našem případě daní, účetnictví, mzdová oblast), kde nemá ucelené vědomosti a zpracování údajů a dat již někdo provedl. Výsledkem vnitřního auditu zákazník získává informaci, která potrvzuje nebo vyvrací zaběhnutý praktický systém. Může se zde ukázat nutnost spolupracovat periodicky s profesionální účetní nebo právníkem při každém uzavírání smluv. Vnitřní audit má za úkol chránit zákazníka před vnějšími negativními vlivy jako jsou daňové doměrky, nedokonale uzavřené smlouvy a jejich následné soudní pře nebo chybějící účetní oběh skladových dokladů, který umožňuje ztrátu zboží ve firmě.

Interní audit majiteli společnosti dává informace o možnostech jak dál rozvíjet a ochránit společnost.

Předpokládané ceny:

Cena je ovlivněna náročností jednotlivého případu, nejjednodušší případy jsou za 3.000,-Kč.

dialog